8 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch 2021

Ngô Minh ChiếnBBT Website - Petrolimex Hà Tĩnh
11:52' SA - Thứ hai, 04/01/2021
Ngày 04.01.2021, Công ty xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh/Công ty) đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm, tại buổi lễ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Đại Hà đã nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp đã đề ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị Người lao động năm 2021 để toàn thể Cán bộ công nhân viên – Người lao động bám sát thực hiện nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021. Tám nhiệm vụ trọng tâm và Sáu nhóm giải pháp đó là:
8 nhiệm vụ trọng tâm:
Một là: Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, công tác quản trị, quan tâm công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty trên tất cả các lĩnh vực; Tập trung cao độ về công tác kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kế hoạch đề ra và kế hoạch Tập đoàn giao.
Hai là: Tập trung tối đa công tác quản trị, tăng cường tiết giảm chi phí, sử dụng chi phí hợp lý đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
Ba là: Tăng cường công tác thị trường, quảng cáo và chăm sóc khách hàng; Ứng dụng đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex; Tạo được cơ chế khuyến khích, động viên Người lao động tiếp thị ngoài giờ làm việc để đẩy mạnh công tác bán ra.
Bốn là: Thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, mạnh dạn bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; Lựa chọn sử dụng cán bộ có năng lực, có ý chí phấn đấu; Sắp xếp, phân bổ nguồn lao động khoa học hợp lý đảm bảo tăng năng suất lao động; Đảm bảo đủ việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập và đời sống cho Người lao động; Thực hiện đánh giá năng lực điều hành của cán bộ quản lý, chuyên viên từ văn phòng đến các đơn vị.
Năm là: Tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hóa, an toàn mọi mặt về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.
Sáu là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ; Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các Cửa hàng hiện có; Tăng cường nhận diện thương hiện Petrolimex tại các cửa hàng.
Bảy là: Triển khai quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành tại Công ty phù hợp với xu thế phát triển 4.0; Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Ban lãnh đạo và Người lao động Công ty, lấy hiệu quả và năng suất lao động làm tiêu chí đánh giá chất lượng, thi đua.
Tám là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty; Tổ chức đánh giá khen thưởng, động viên hàng tháng, hàng quý để tạo động lực khuyến khích Người lao động.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trần Đại Hà phát biểu tại Lễ chào cờ
6 nhóm giải pháp:
Một là: Đảm bảo đầy đủ nguồn hàng phục vụ tốt nhất công tác kinh doanh trong mọi tình huống; Tổ chức tốt công tác thị trường và triển khai đồng bộ các giải pháp; Phối hợp các cơ quan ban ngành kiểm soát chặt chẽ sử dụng bản quyền thương hiệu và điều kiện kinh doanh xăng dầu; Đổi mới cách thức tiếp thị để giữ vững và gia tăng sản lượng bán lẻ.
Hai là: Thực hiện tốt công tác quản lý Tiền – Hàng; Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác tài chính; Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tiết giảm chi phí và minh bạch.
Ba là: Đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai; Thực hiện tốt công tác phát triển mạng lưới, nâng cấp cải tạo các cửa hàng hiện có để tạo sự khác biệt với các cửa hàng ngoài xã hội; Quản lý chặt chẽ về chất lượng và số lượng hàng hóa; Đẩy mạnh phong trào thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Bốn là: Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định phục vụ tốt nhất mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; Nâng cấp, khai thác và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ quản trị.
Năm là: Thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp lao động theo hướng tiết kiệm, tăng năng suất lao động và thu nhập cho Người lạo động; Tăng cường công tác thanh kiểm tra để phòng ngừa rủi ro, đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai các sai phạm xảy ra; Xây dựng và sửa đổi phương án lương nhằm tại động lực kích thích Người lao động tham gia bán hàng; Thực hiện tốt quy định về phòng chống tham nhũng, lãnh phí và quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.
Sáu là: Tiếp tục nghiên cứu cải tiến chuẩn 5S, chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp đã áp dụng để phù hợp hơn với thực tiễn; Tổ chức đào tạo, phổ biến, tuyên truyền và giám sát thực hiện tại tất cả các đơn vị.
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn