Thông báo thay đổi tên Cửa hàng xăng dầu trực thuộc

Ngô Minh ChiếnBBT Website - Petrolimex Hà Tĩnh
01:51' CH - Thứ ba, 12/11/2019
Thực hiện mục tiêu về thống nhất đặt lại tên các Cửa hàng xăng dầu (CHXD) thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và nhận diện thương hiệu Petrolimex, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh. Nay Công ty xăng dầu Hà Tĩnh (Công ty/Petrolimex Hà Tĩnh) trân trọng thông báo: Kể từ ngày 15/11/2019 hệ thống 70 CHXD trực thuộc Petrolimex Hà Tĩnh được thay đổi theo quy chuẩn mới.
Cụ thể như sau:
Tên gọi cũ của 70 CHXD trực thuộc không còn giá trị pháp lý kể từ ngày 15/11/2019. Việc thay đổi tên CHXD không ảnh hưởng đến giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đây
Chi tiết danh sách 70 CHXD như sau:

STT

Tên CHXD hiện tại

Tên CHXD mới

Số điện thoại

1

CHXD TP Hà Tĩnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 01

0914 106 306

2

CHXD Cẩm Xuyên

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 02

0914 106 305

3

CHXD Hồng Lĩnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 03

0914 106 304

4

CHXD Cầu Phủ

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 04

0914 106 307

5

CHXD Can Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 05

0914 106 309

6

CHXD Gia Lách

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 06

0914 106 310

7

CHXD Sơn Tây

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 07

0914 106 311

8

CHXD Đức Thọ

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 08

0914 106 312

9

CHXD Bắc Hồng Lĩnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 09

0914 106 313

10

CHXD Xuân Giang

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 10

0914 106 314

11

Trạm cấp Nghi Sơn

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 11

0914 106 315

12

CHXD Kỳ Phong

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 12

0914 106 316

13

CHXD Kỳ Khang

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 14

0914 106 317

14

CHXD Kỳ Anh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 15

0914 106 318

15

CHXD Thạch Kim

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 16

0914 106 319

16

CHXD Thạch Hà

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 17

0914 106 320

17

CHXD Kỳ Nam

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 18

0914 106 321

18

CHXD Đậu Liêu

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 19

0914 106 323

19

CHXD Thanh Niên

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 20

0914 106 325

20

CHXD Thạch Linh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 21

0914 106 326

21

CHXD Thạch Quý

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 22

0914 106 327

22

CHXD Phúc Đồng

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 24

0914 106 328

23

CHXD Phố Châu

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 25

0914 106 329

24

CHXD Hồ Sen

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 26

0914 106 330

25

CHXD Sông Lam

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 27

0914 106 332

26

CHXD Thạch Hưng

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 28

0914 106 333

27

CHXD Cẩm Dương

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 29

0914 106 334

28

CHXD Xuân Hồng

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 30

0914 106 336

29

CHXD Vũ Quang

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 31

0914 106 337

30

CHXD Hương Trạch

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 32

0914 106 339

31

CHXD Cẩm Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 33

0914 106 340

32

CHXD Vũng Áng

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 34

0914 106 342

33

CHXD Thiên Cầm

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 35

0914 106 343

34

CHXD Thiên Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 36

0914 106 344

35

CHXD Hương Khê

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 37

0914 106 345

36

CHXD Trường Sơn

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 38

0914 106 346

37

CHXD Tây Hồng Lĩnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 39

0914 106 347

38

CHXD Rào Qua

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 40

0914 106 348

39

CHXD Cẩm Thịnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 41

0914 106 349

40

CHXD Thạch Trung

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 42

0914 106 350

41

CHXD Cẩm Sơn

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 43

0914 106 351

42

CHXD Sơn Bằng

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 44

0914 106 352

43

CHXD Cẩm Thành

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 45

0914 106 353

44

CHXD Thượng Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 46

0914 106 354

45

CHXD Kỳ Giang

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 47

0914 106 355

46

CHXD Kỳ Phương

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 48

0914 106 356

47

CHXD Cẩm Vịnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 50

0914 106 358

48

CHXD Kỳ Tân

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 51

0914 106 359

49

CHXD Sơn Lễ

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 52

0914 106 360

50

CHXD Thường Nga

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 54

0914 106 361

51

CHXD Sơn Châu

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 55

0914 106 362

52

CHXD Trung tâm

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 56

0914 106 363

53

CHXD Đức Nhân

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 57

0914 106 364

54

CHXD Tiến Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 58

0914 106 365

55

CHXD Xuân Lĩnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 59

0914 106 366

56

CHXD Thạch Vĩnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 60

0914 106 367

57

CHXD Trung Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 61

0914 106 368

58

CHXD Đông Hồng Lĩnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 62

0914 106 370

59

CHXD Sơn kim

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 63

0914 106 371

60

CHXD Đồng Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 64

0914 106 372

61

CHXD Khe Giao

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 65

0914 106 373

62

CHXD Sơn Thọ

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 66

0914 106 374

63

CHXD Kỳ Văn

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 67

0914 106 375

64

CHXD Xuân Lộc

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 68

0914 106 376

65

CHXD Thạch Long

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 69

0914 106 377

66

CHXD Cẩm Nhượng

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 70

0914 106 378

67

CHXD Xuân An

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 71

0914 106 379

68

CHXD Kỳ Thịnh

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 72

0914 106 380

69

CHXD Kỳ Liên

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 73

0914 106 382

70

CHXD Thạch Tân

PETROLIMEX-CỬA HÀNG 74

0914 106 383

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn