Quy trình bán hàng 5 bước

 08:26 SA @ Thứ Tư - 25 Tháng Bảy, 2018

02.6.2017 Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Trần Văn Thịnh đã ký ban hành văn bản số 690/PLX-TCNS gửi các đơn vị thành viên Petrolimex hướng dẫn triển khai “Quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD Petrolimex(sau đây gọi tắt là “VB 690”).

“Quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD Petrolimex” & “Giải quyết tình huống có thể xảy ra tại CHXD Petrolimex” thực hiện với hình thức phim khoa giáo, được ban hành kèm theo Quyết định số 276/PLX-QĐ-TGĐ cùng ngày (sau đây gọi tắt là "QĐ 276"), chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 01.8.2017 & thực hiện thống nhất trong toàn Tập đoàn.

Quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD Petrolimex

Bước 1: Hướng dẫn khách hàng vào vị trí, chào hỏi và xác nhận nhu cầu của khách hàng.

Bước 2: Mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm đang ở số "0".

Bước 3: Bơm hàng đúng, đủ theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 4:Mời khách hàng xác nhận màn hình cột bơm trước khi thanh toán.

Bước 5: Nhận và xác nhận số tiền, cảm ơn khách hàng

*****

Trailer về tình huống có thể xảy ra tại CHXD Petrolimex

00:03
01:09

Việc áp dụng thống nhất Quy trình bán hàng 5 bước là bước tiến mới của Petrolimex trong công khai minh bạch giao dịch tại CHXD Petrolimex, chuẩn hóa phong cách phục vụ thân thiện, chu đáo; bên cạnh đó, cung cấp kiến thức & kỹ năng ứng xử văn minh khi giải quyết các tình huống giao dịch phổ biến có thể xảy ra tại CHXD; qua đó, củng cố vững chắc niềm tin yêu của khách hàng - người tiêu dùng; nâng cao năng suất lao động & hiệu quả kinh doanh và thu nhập tiền lương của người lao động.

Với chiến lược phát triển thương hiệu Petrolimex lên một tầm cao mới, chủ động đẩy mạnh truyền thông và tăng cường chiếu sáng CHXD Petrolimex, Ban lãnh đạo Petrolimex tiếp tục nhất quán cùng với toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex không ngừng nỗ lực tạo lập thành công sự khác biệt văn hóa Petrolimex, góp phần minh bạch xăng dầu theo NĐ 83, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Tại QĐ 276 & VB 690, Tổng giám đốc Petrolimex yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thành viên chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, phổ biến đến CBCNV-NLĐ Petrolimex hiểu rõ, thực hiện đúng, đủ và thành thạo 5 bước với tinh thần “ở đâu - Petrolimex cũng là một” và tăng cường cung cấp thông tin đến Quý vị khách hàng, người tiêu dùng và nhân dân về hàng hóa/dịch vụ Petrolimex cũng như các đặc điểm trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu.

Nguồn:  Nguyễn Bằng  -  Phòng QHCC - Petrolimex
Petrolimex