Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Nhiên liệu xăng

Thời gian gần đây, báo chí liên tục đưa tin về hiện tượng cháy xe máy, xe ô tô đang trong quá trình vận hành trên đường cũng như trong trạng thái tĩnh. Một trong nhưng nguyên nhân được đề cập đến là aceton, etanol và metanol có trong nhiên liệu xăng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam trước đây) đang kinh doanh 2 mặt hàng xăng: RON 92 và RON 95. Hai mặt hàng xăng này của Petrolimex không pha bất kỳ thành phần nào như aceton, etanol, metanol hoặc các loại phụ gia mà chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước cho phép.

Tại các đầu mối nhập khẩu, xăng được các cơ quan quản lý Nhà nước lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng một cách chặt chẽ trước khi thông quan và được chứng nhận hợp quy, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6776:2005 - Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Petrolimex có một hệ thống phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế (VILAS) để kiểm tra xăng dầu đưa ra lưu thông, ban hành quy trình quy phạm luân chuyển hàng hóa trong hệ thống Petrolimex để xăng dầu đến tay người tiêu dùng có chất lượng đúng Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và đặc biệt đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) - có những yêu cầu kỹ thuật ngặt nghèo hơn tiêu chuẩn Quốc gia - do chính doanh nghiệp tự công bố.

Nội dung của bộ TCCS Petrolimex trên được công bố chi tiết trên trang web của Tập đoàn tại địa chỉ: http://www.petrolimex.com.vn/TN/Tu_lieu/Tieu_chan_co_so_ve_Xang_khong_chi/Default.aspx