Lĩnh vực kinh doanh

Chia sẻ

Nhiên liệu điêzen (DO)

Nhiên liệu Điêzen (DO – Diesel Oil) là một loại nhiên liệu lỏng, nặng hơn dầu lửa và xăng, sử dụng chủ yếu cho động cơ Điêzen (đường bộ, đường sắt, đường thủy) và một phần được sử dụng cho các tuabin khí (trong công nghiệp phát điện, xây dựng…).

Nhiên liệu Điêzen được sản xuất chủ yếu từ phân đoạn gazoil và là sản phẩm của quá trình chưng cất trực tiếp dầu mỏ, có đầy đủ những tính chất lý hóa phù hợp cho động cơ Điêzen mà không cần phải áp dụng những quá trình biến đổi hóa học phức tạp.
Hiện nay Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam trước đây) đang kinh doanh 2 mặt hàng dầu Điêzen: Điêzen 0.25S và Điêzen 0.05S.

Bên cạnh đó, Petrolimex có một hệ thống phòng thử nghiệm đạt chuẩn quốc tế (VILAS) để kiểm tra xăng dầu đưa ra lưu thông, ban hành quy trình quy phạm luân chuyển hàng hóa trong hệ thống Petrolimex để xăng dầu đến tay người tiêu dùng có chất lượng đúng Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và đặc biệt đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) - có những yêu cầu kỹ thuật ngặt nghèo hơn tiêu chuẩn Quốc gia - do chính doanh nghiệp tự công bố.

Nội dung của bộ TCCS Petrolimex trên được công bố chi tiết trên trang web của Tập đoàn tại địa chỉ: http://www.petrolimex.com.vn/tn/tu_lieu/tieu_chuan_co_so_ve_nhien_lieu_diezen/default.aspx