Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

 03:54 CH @ Thứ Sáu - 27 Tháng Bảy, 2018
Kính gửi Quý vị khách hàng,
Kể từ ngày 01.8.2018 Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh) phát hành thêm mẫu số hóa đơn điện tử cho các loại hàng hóa do Công ty xuất bán.
Petrolimex Hà Tĩnh kính gửi đến Quý vị khách hàng thông báo chi tiết về các loại hóa đơn điện tử do Công ty phát hành.
Trân trọng kính báo.

Nguồn:  Ngô Minh Chiến  -  BBT Website
Petrolimex Hà Tĩnh